lista numerowana (enumerate)

Lista numerowana może być zagnieżdżana do 4 poziomów.

Poniżej wymienione makroinstrukcje odpowiadają za wygląd listy:
znaczenie definicja I definicja II definicja III definicja IV
licznik enumi enumii enumiii enumiv
reprezentacja \def\theenumi{\arabic{enumi}} \def\theenumii{\alph{enumii}} \def\theenumiii{\roman{enumiii}} \def\theenumiv{\Alph{enumiv}}
etykieta \def\labelenumi{\theenumi.} \def\labelenumii{(\theenumi)} \def\labelenumiii{\theenumi.} \def\labelenumiv{\theenumi.}
dodatkowy prefix
przy odwołaniach
\def\p@enumi{} \def\p@enumii{\theenumi} \def\p@enumiii{\theenumi(\theenumii)} \def\p@enumiv{\p@enumiii\theenumiii}

licznik
nazwa licznika na danym poziomie
reprezentacja
sposób wyprowadzenia wartości licznika: arabic -- liczby arabskie, alph -- kolejne, małe litery alfabety, roman -- liczby rzymskie (małymi literami), Alph -- kolejne, duże litery alfabetu, Roman -- liczby rzymskie (dużymi literami)
etykieta
definicja etykiety, makroinstrukcja ta jest wywoływana w celu oznaczenia danej pozycji listy (polecenie \item)
dodatkowy prefix
przy odwołaniach \ref do danej pozycji listy (oznaczonej etykietą -- \label) do właściwego numeru pozycji (na danym poziomie) dodawany jest zdefiniowany prefix -- na ogół jest to reprezentacja licznika poziomu wyższego. Umożliwia to łatwiejsze zorientowanie się do jakiego elementu listy następuje odwołanie.
Przykład:
\renewcommand{\labelenumi}{\S\theenumi.}
\begin{enumerate}
\item Ala ma kota\label{ala}
\item Ola ma Asa
\end{enumerate}
Paragraf \ref{ala} opisuje stan posiadania Ali.
da poniższy efekt:

Jeżeli dodatkowo zdefiniujemy prefix
\makeatletter
\def\p@enumi{\S}
\makeatother
\renewcommand{\labelenumi}{\S\theenumi.}
\begin{enumerate}
\item Ala ma kota\label{ala}
\item Ola ma Asa
\end{enumerate}
Paragraf \ref{ala} opisuje stan posiadania Ali.