lista nienumerowana (itemize)

Lista nienumerowana może być zagnieżdżana do 4 poziomów.

Poniżej wymienione makroinstrukcje odpowiadają za wygląd listy:
znaczenie definicja I definicja II definicja III definicja IV
etykieta \def\labelitemi{\m@th\bullet}} \def\labelitemii{\bfseries --} \def\labelitemiii{\m@th\ast} \def\labelitemiv{\m@th\cdot}

etykieta
definicja etykiety, makroinstrukcja ta jest wywoływana w celu oznaczenia danej pozycji listy (polecenie \item)
Ilustracja:
\begin{enumerate}
  \item Ala ma kota
  \begin{enumerate}
	\item Ala ma kota
	  \begin{enumerate}
		\item Ala ma kota
		  \begin{enumerate}
			\item Ala ma kota
			\item Ola ma Asa
		  \end{enumerate}
		\item Ola ma Asa
	  \end{enumerate}
	\item Ola ma Asa
  \end{enumerate}
  \item Ola ma Asa
\end{enumerate}
da poniższy efekt:

Przykład własnej listy:
\newenvironment{MYitemize}{%
	\renewcommand{\labelitemi}{$\blacksquare$}%
	\begin{itemize}}
	{\end{itemize}}
\begin{MYitemize}
  \item Ala ma kota
  \item Ola ma Asa
\end{MYitemize}