Rozwiązanie problemu modyfikacji parametrów

Proponuję utworzenie własnych definicji makroinstrukcji zmieniających parametry. Przy okazji ustalę wartości parametrów na takie, które są akceptowalne w polskich wydawnictwach.

Uwaga! Wartości są określane dla dokumentu składanego czcionką 11pt. Dla standardowych typów dokumentu, wartości parametrów są zawarte w zbiorach: size10.clo, size11.clo, size12.clo.

\makeatletter
\renewcommand\normalsize{%
  \@setfontsize\normalsize\@xipt{13.6}%
  \abovedisplayskip 11\p@ \@plus3\p@ \@minus6\p@
  \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
  \belowdisplayshortskip 6.5\p@ \@plus3.5\p@ \@minus3\p@
  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
  \let\@listi\@listN}

\renewcommand\small{%
  \@setfontsize\small\@xpt\@xiipt
  \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
  \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
  \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
  \let\@listi\@listS}

\renewcommand\footnotesize{%
  \@setfontsize\footnotesize\@ixpt{11}%
  \abovedisplayskip 8\p@ \@plus2\p@ \@minus4\p@
  \abovedisplayshortskip \z@ \@plus\p@
  \belowdisplayshortskip 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
  \let\@listi\@listF}
\makeatother

Powyższe makroinstrukcje mają podobną budowę, wykorzystując ten sam mechanizm zmiany parametrów; Makroinstrukcje \@listN, \@listS i \@listF definiują niektóre parametry dla poziomów wyższych (marginesy), które są używane wewnątrz makroinstrukcji definiujących wartości parametrów dla wyższych poziomów.

\makeatletter
\def\@listN{%
	  \listparindent 1.5em%
	  \leftmargini 1.5em%
	  \leftmarginii 1.5em%
	  \leftmarginiii 1.5em%
	  \leftmarginiv 1.5em%
	  \leftmarginv 1.5em%
	  \leftmarginvi 1.5em%
	  \labelsep .5em%
	  \labelwidth\leftmargini%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \leftmargin\leftmargini%			listi normal%
	  \topsep 1.5pt plus 0.5pt minus 0.5pt%
	  \parsep 0.0pt plus 0.2pt minus 0.1pt%
	  \partopsep 0.5pt plus 0.5pt minus 0.1pt%
	  \itemsep 0.0pt plus 0.2pt minus 0.1pt}%
\def\@listS{%
	  \listparindent 1.5em%
	  \leftmargini 1.5em%
	  \leftmarginii 1.5em%
	  \leftmarginiii 1.5em%
	  \leftmarginiv 1.5em%
	  \leftmarginv 1.5em%
	  \leftmarginvi 1.5em%
	  \labelsep .5em%
	  \labelwidth\leftmargini%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \leftmargin\leftmargini%
	  \topsep 1pt plus 0.2pt minus 0.2pt%
	  \parsep 0.0pt plus 0.2pt minus 0.1pt%
	  \partopsep 0.5pt plus 0.2pt minus 0.1pt%
	  \itemsep \parsep}%
\def\@listF{%
	  \listparindent 1.5em%
	  \leftmargini 1.5em%
	  \leftmarginii 1.5em%
	  \leftmarginiii 1.5em%
	  \leftmarginiv 1.5em%
	  \leftmarginv 1.5em%
	  \leftmarginvi 1.5em%
	  \labelsep .5em%
	  \labelwidth\leftmargini%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \leftmargin\leftmargini%
	  \topsep 0pt plus 0.0pt minus 0.0pt%
	  \parsep 0.0pt plus 0.0pt minus 0.0pt%
	  \partopsep 0.0pt plus 0.0pt minus 0.0pt%
	  \itemsep \parsep}%
\def\@listii{%
	  \listparindent 1em%
	  \leftmargin\leftmarginii%
	  \labelwidth\leftmarginii%
	  \labelsep .5em%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \topsep 1pt plus 0.1pt minus 0pt%
	  \parsep 0.0pt plus 0.1pt minus 0pt%
	  \partopsep 0.5pt
	  \itemsep \parsep}%
\def\@listiii{%
	  \listparindent 1em%
	  \leftmargin\leftmarginiii%
	  \labelwidth\leftmarginiii%
	  \labelsep .5em%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \topsep 0pt
	  \parsep 0pt
	  \partopsep 0pt
	  \itemsep \topsep}%
\def\@listiv{%
	  \listparindent 1em%
	  \leftmargin\leftmarginiv%
	  \labelwidth\leftmarginiv%
	  \labelsep .5em%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \topsep 0pt%
	  \parsep 0pt%
	  \partopsep 0pt%
	  \itemsep \topsep}%
\def\@listv{%
	  \listparindent 1em%
	  \leftmargin\leftmarginv%
	  \labelwidth\leftmarginv%
	  \labelsep .5em%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \topsep 0pt%
	  \parsep 0pt%
	  \partopsep 0pt%
	  \itemsep \topsep}%
\def\@listvi{%
	  \listparindent 1em%
	  \leftmargin\leftmarginvi%
	  \labelwidth\leftmarginvi%
	  \labelsep .5em%
	  \advance\labelwidth-\labelsep%
	  \topsep 0pt%
	  \parsep 0pt%
	  \partopsep 0pt%
	  \itemsep \topsep}%
\normalsize
\makeatother