dotseqn

Pakiet zmienia definicję środowisk equation, eqnarray i \[. Wzory są pozycjonowane od lewego marginesu (wartość \mathindent), a przestrzeń między końcem wzoru, a jego numerem jest wypełniana kropkami.

Poniższy tekst
\[
\sqrt{1}
\]

\begin{equation}
\sqrt{1}
\end{equation}
\begin{eqnarray}
\sqrt{1}\\
\sum_1^\infty x dx
\end{eqnarray}
daje następujący efekt

Pakiet ma dwie opcje:
leftjust -- pierwsza kolumna środowiska equnarray jest dosuwana do lewego marginesu (domyślnie do prawego)
nocolsep -- nie jest wstawiany odstęp między kolumnami; przydatne jeśli konstrukcji używamy do wyrównania w pionie operatorów.

Pakiet jest dostępny pod adresem:

ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/dotseqn


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.