extmath

dołącza symbole AmSTeX'a i ,,stare'' symbole LaTeX209 (latexsym).
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.