wiggly

W zbiorze zdefiniowana jest makroinstrukcja underwiggle. Tekst będący argumentem makroinstrukcji jest podkreślany wężykiem. W ten sposób można zaznaczać tylko krótkie fragmenty, ponieważ tekst jest wstawiany do pudełka (box), a więc nie podlega łamaniu (p. także /contrib/misc/ulem.sty).

Zbiór należy dołączać poleceniem input


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.