xtab

Pakiet udostępnia środowisko xtabular pozwalające na robienie tabel dłuższych niż jedna strona (jest rozwinięciem pakietu supertabular, podobny problem próbuje rozwiązać również pakiet longtable; tyle że znacznie lepiej).

Jest możliwość zdefiniowania osobno nagłówka na początku tabeli, po każdym złamaniu strony oraz stopki tabeli pojawiającego się przed każdym złamaniem strony i na końcu tabeli.

Postać wywołania jest identyczna jak w przypadku tabular (jest akceptowany zarówno parametr opcjonalny, jak i wersja ,,gwiazdkowa''). Zwykle tabelę (środowisko tabular) jest zanurzane w środowisku table, czego nie należy robić w dla środowiska xtabular.

Oprócz tego jest zdefiniowane środowisko mpxtabular dedykowane dla minipage.
polecenieOpis
\tablecaption{opis} definiuje opis tabeli odpowiadający poleceniu \caption{...}. Podpis zostanie umieszczony w zależności od ustawienia zmiennej logicznej \@topcaption nad lub pod tabelą -- wskazane jest użycie poleceń \topcaption lub \bottomcaption (standardowo podpis umieszczany jest na górze tabeli).
\topcaption{opis} definiuje podpis, który będzie umieszczony nad tabelą (sens polecenia jest inny niż w pakiecie supertabular
\bottomcaption{opis} jw. tylko pod tabelą.
\tablefirsthead{...} definiuje nagłówek tabeli, pojawiający się na początku. Definicja nie jest obowiązkowa.
\tablehead{...} definiuje nagłówek pojawiający się w przypadku zmiany strony (na każdej następnej oprócz ostatniej).
\tablelasthead{...} definiuje nagłówek pojawiający się w ostatnim fragmencie tabeli.
\notablelasthead anuluje ostatnie polecenie \tablelasthead
\tabletail{...} definiuje stopkę tabeli pojawiającą się na dole przed pierwszą zmianą strony.
\tablelasttail{...} definiuje stopkę pojawiającą się na końcu tabeli. Definicja nie jest obowiązkowa.

Uwaga!
Środowisko to można łączyć z makroinstrukcjami ze zbiorów hhline i array.

Uwaga! nie udało mi się uzyskać zadowalających rezultatów z użyciem tego pakietu (wersja 2.2a z 15 lutego 2000).


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.